+84 945 728 800
Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
NGÀY THƯỜNG: 8:00 AM – 5:00 PM
CHỦ NHẬT: chỉ hoạt động STEM
NGÀY LỄ: ĐÓNG CỬA