GIỜ LÀM VIỆC

Từ thứ 2 đến thứ 7, trừ các ngày lễ. chủ nhật chỉ phục vụ hoạt động STEM nếu có

Thứ 2

8:00 am - 5:00 pm

Thứ 3

8:00 am - 5:00 pm

Thứ 4

8:00 am - 5:00 pm

Thứ 5

8:00 am - 5:00 pm

Thứ 6

8:00 am - 5:00 pm

Thứ 7

8:00 am - 5:00 pm

MẪU ĐĂNG KÝ

Đăng ký thời gian và không gian làm việc, các dịch vụ in 3D, dịch vụ laser

* Trẻ em dưới 14 tuổi phải có người lớn đi cùng khi tham gia các hoạt động tại EIU FabLab