z2900895163208_fdd115cdfc9d6e2c5de07fd0e4082d29

Trần Ngọc Kim Ngân

CHUYÊN VIÊN STEM
152888764_475615500272915_600124010089864804_n

Lư Thị Thu Hiền

Thạc Sĩ - Chuyên Viên STEM
z3699794542024_71546d11d42e7fa608e6504e8175a07b

Bùi Quang Tiến

Chuyên Viên FabLab
300374422_782511102887175_5645944917016022306_n

Đỗ Trung Tính

Chuyên Viên FabLab
IMG_2355

Trần Duy Nhất

Chuyên Viên FabLab
IMG_3070

Võ Đoàn Linh

Chuyên Viên FabLab
IMG_2080

Nguyễn Hữu Phước

Thạc Sĩ - Chuyên Viên STEM
5002847_5002847-R1-057-27

Nguyễn Xuân Hùng

Tiến Sĩ - Trưởng FabLab/STEM Lab