z2900895163208_fdd115cdfc9d6e2c5de07fd0e4082d29

Trần Ngọc Kim Ngân

CHUYÊN VIÊN STEM
152888764_475615500272915_600124010089864804_n

Lư Thu Hiền

Thạc Sĩ - Chuyên Viên STEM
IMG_3067

Nghiêm Hồng Quân

Chuyên Viên FabLab
65373642_1280118362146842_6275545130443210752_o

Lê Huy Thông

Chuyên Viên FabLab
118072622_2717513741800677_4890308376170520585_n

Nguyễn Thành Hiệp

Chuyên Viên FabLab
IMG_2355

Trần Duy Nhất

Chuyên Viên FabLab
IMG_3070

Võ Đoàn Linh

Chuyên Viên FabLab
IMG_2080

Nguyễn Hữu Phước

Thạc Sĩ - Chuyên Viên STEM
5002847_5002847-R1-057-27

Nguyễn Xuân Hùng

Tiến Sĩ - Trưởng FabLab/STEM Lab