0
Cool Number
0
Cool Number
0
Cool Number
0
Cool Number

VỀ EIU FABLAB

FabLab Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (Fabrication Laboratory, EIU FabLab) là phòng thí nghiệm chế tác số, mang cơ hội tiếp cận và sử dụng thiết bị, kỹ thuật và công nghệ cho cộng đồng. Không gian làm việc, thiết bị máy móc của EIU FabLab giúp người dùng vừa học, vừa nghiên cứu và thực hiện các dự án kỹ thuật, công nghệ. Người dùng có thể làm việc và chia sẻ kiến thức qua các hoạt động chung như cùng học, cùng nghiên cứu, cùng thiết kế, cùng sáng tạo hoặc có thể cùng thực hiện một dự án khởi nghiệp. EIU FabLab mang đến mô hình học tập và nghiên cứu mới đến cộng đồng, tạo môi trường nuôi dưỡng và khởi tạo việc đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Tham gia với chúng tôi
z2900895163208_fdd115cdfc9d6e2c5de07fd0e4082d29

Trần Ngọc Kim Ngân

CHUYÊN VIÊN STEM
152888764_475615500272915_600124010089864804_n

Lư Thị Thu Hiền

Thạc Sĩ - Chuyên Viên STEM
z3699794542024_71546d11d42e7fa608e6504e8175a07b

Bùi Quang Tiến

Chuyên Viên FabLab
300374422_782511102887175_5645944917016022306_n

Đỗ Trung Tính

Chuyên Viên FabLab
IMG_2355

Trần Duy Nhất

Chuyên Viên FabLab
IMG_3070

Võ Đoàn Linh

Chuyên Viên FabLab
IMG_2080

Nguyễn Hữu Phước

Thạc Sĩ - Chuyên Viên STEM
5002847_5002847-R1-057-27

Nguyễn Xuân Hùng

Tiến Sĩ - Trưởng FabLab/STEM Lab