Công Nghệ Môi Trường Nước

Mô tả Khóa học này trang bị cho học sinh về nguyên tắc cơ bản của các phương pháp thử nghiệm và xử lý nước. Học sinh sẽ khám phá công nghệ, tiêu chuẩn thử nghiệm nước và tìm hiểu …

Hình đại diện của người dùng
(0 review)

Mô tả

Khóa học này trang bị cho học sinh về nguyên tắc cơ bản của các phương pháp thử nghiệm và xử lý nước. Học sinh sẽ khám phá công nghệ, tiêu chuẩn thử nghiệm nước và tìm hiểu làm thế nào hoạt động của con người đã ảnh hưởng đến một số khía cạnh của môi trường. Qua đó, học sinh hiểu rõ tầm quan trọng của nguồn nước trong cuộc sống và phát triển các giải pháp bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện đời sống con người ngày một tốt hơn.

Đối tượng: Học sinh từ 6 – 18 tuổi

Kiến thức

 • Xác định nhu cầu sinh học và tình trạng môi trường nước của xã hội hiện nay.
 • Hiểu được quá trình làm mềm nước cứng.
 • Khám phá cách những sinh vật sống sử dụng nguồn nước trên Trái đất.
 • Hiểu quá trình tự nhiên của chu trình nước.
 • Tìm mối tương quan giữa các đặc điểm hóa học với các đặc tính vật lý
 • Hiểu bản chất của axit, bazơ và muối
 • Sử dụng các định nghĩa và phép đo để khám phá tính chất axit/bazơ
 • Xác định các chất gây ô nhiễm trong nước thải
 • Khám phá các công nghệ và phương pháp xử lý nước thải hiện đại

Kỹ năng

 • Rèn luyện kỹ năng thực hành, tính cẩn thận và sự kiên nhẫn cho học sinh.
 • Mô phỏng nguồn nước bị ô nhiễm.
 • Xây dựng kế hoạch xử lý nguồ nước để biến nguồn nước bị ô nhiễm thành nguồn nước sạch.
 • Tính toán được lượng nước tiêu thụ của hộ gia đình.
 • Thực hành phương pháp xử lý nước: lắng, sàng lọc, khử trùng, đo pH và đo lượng oxy hòa tan…
 • Xác định các vấn đề phải đối mặt với tình trạng cung cấp nguồn nước hiện tại

Course Curriculum

Time: 5 weeks

  Bài 1: Mô tả chu trình nước 0

  No items in this section

  Bài 2: Làm mềm nước cứng 0

  No items in this section

  Bài 3: Xử lý nước ngọt 0

  No items in this section

  Bài 4: Xử lý nước thải 0

  No items in this section

  Bài 5: Khảo sát nguồn nước ô nhiễm 0

  No items in this section

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *